V Táboře, Sezimově Ústí I, II, Plané nad Lužnicí, Soběslavi provozujeme od 

ledna 2019 Terénní služby.

Dne 17. 10. 2019 nebude probíhat terénní program v Soběslavi!

Dne 18. 10. 2019 nebude probíhat terénní program v centru Tábora!

Děkujeme za pochopení - AURITUS

Poskytujeme adiktologické služby v těchto oblastech

  Pro uživatele/experimentátory/hráče:

 • Nízkoprahové služby (hygiena, potraviny, ošacení, výměný program)
 • Poradenství
 • Sociální práce
 • Krizová intervence
 • Ambulantní léčba (drogy, gambling)
 • Zprostředkování substituční léčby
 • Ambulantní doléčování
 • Výkon trestu obecně prospěšných prácí
 • Informace o drogách
 • Pracovní programy
 • Zprostředkování léčby

Pro rodiče a blízké osob užívajících návykové látky, pro celé rodiny:

 • Poradenství
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Pro školy a učiliště:

 • Beseda s prezentací zařízení pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Celodenní interaktivní program zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Beseda pro rodiče ve školách

Otevírací doba:

Pracovníci centra Auritus


 • Ivana Hašplová, Mgr. (Manažerka projektu)

 • Blanka Kačírková, Mgr. (Odborná vedoucí) 

 • Martin Mareda, Mgr.

 • Michala Soukupová Bc.

 • Josef Kačírek

 • Nikola Krátošková


Oficiální název organizace

Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb

Statutární zástupce: Mgr. Ivana Hašplová

IČO: 46707107
Číslo účtu: 1533968, ČSOB Tábor
Registrace : u MK 14.10.1998 

Klokotská 114, 39001, Tábor

Náši partneři:

Náš věrný příznivec Jindřich Štreit


Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c. • Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života, jenž u nás pravidelně vystavuje své fotografie - převážně se sociální tématikou.

BIOGRAFIE