Otevírací doba o vánočních svátcích.

Pá 21.12. otevřeno od 14:00 do 16:00 (besídka) výměna 9-17:00

Po 24.12. zavřeno

Út 25.12. zavřeno

St 26.12. zavřeno

Čt 27.12. otevřeno od 9:00 do 17:00 - KM otevřena 10:00-14:00

Pá 28.12. otevřeno od 9:00 do 17:00 - KM otevřena 10:00-14:00

Po 31.12. zavřeno

Út 1.1. zavřeno

Po 7.1. zavřeno Děkujeme za pochopení!

Poskytujeme adiktologické služby v těchto oblastech

  Pro uživatele/experimentátory/hráče:

 • Nízkoprahové služby (hygiena, potraviny, ošacení, výměný program)
 • Poradenství
 • Sociální práce
 • Krizová intervence
 • Ambulantní léčba (drogy, gambling)
 • Zprostředkování substituční léčby
 • Ambulantní doléčování
 • Výkon trestu obecně prospěšných prácí
 • Informace o drogách
 • Pracovní programy
 • Zprostředkování léčby

Pro rodiče a blízké osob užívajících návykové látky, pro celé rodiny:

 • Poradenství
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Pro školy a učiliště:

 • Beseda s prezentací zařízení pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Celodenní interaktivní program zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Beseda pro rodiče ve školách

Pracovníci centra Auritus


 • Ivana Hašplová, Mgr. (Manažerka projektu)
 • Blanka Kačírková, Mgr. (Odborná vedoucí)
 • Svatava Štrohmajerová, Mgr.
 • Martin Mareda, Mgr.
 • Josef Kačírek

Název organizace

Farní charita Tábor
IČO: 46707107
Číslo účtu: 1533968, ČSOB Tábor
Registrace : u MK 14.10.1998

Náši partneři:

Náš věrný příznivec Jindřich Štreit


Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c. • Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života, jenž u nás pravidelně vystavuje své fotografie - převážně se sociální tématikou.

BIOGRAFIE