Josef Kačírek

Praxe 16 let
1999 - 2015 / Farní charita Tábor, Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou

Kurzy, výcviky, semináře:

1998 / Lunch-pohlavní zneužívání SANANIM
1999 / Proškolení - testování HIV protilátek ze slin - MUDr.Pivcová
2000 / Základní kurs krizové intervence, 51hod
2000 - 2002 / dlouhodobý kurz,Drogové závislosti" IPVZ
2002 / Lunch-virové hepatitidy SANANIM
2003 / Testování HIV a HV v podmínkách nízkoprahových center , 10hod
1999 - 2003 / Sebezkušenostní výcvik SUR, 600hod
2003 / Školení Olšanka , Sjednocení systému sběru dat" FREEBASE (školitel)
2007 / Kurz Rodinného poradenství
2010 / Seminář HCV a léčba - KÚ České Budějovice
2011 / Konference SANANIM - Sexualita a drogy
2012 / Mezinárodní konference - Sociální firmy - inspirace z Vídně
2013 / Konference SANANIM - Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů / Oborná konference Praha - "Patologické hráčství"
2014 / Konference - Cena adiktologie 2014 a odborná konference Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie

Stáže:

1999 / Stáž KC Plzeň 3 dny - arteterapeutické techniky
2001 / Stáž Alternativa (krátkodobé pobyty pro mladistvé)
2014 / Stáž Terapeutické komunity SANANIM 1 den