Poradenské centrum

Pro koho jsou služby určeny

 • pro experimentátory a neproblémové uživatele, kteří jsou motivováni k abstinenci
 • pro osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
 • pro všechny, kteří propadli gamblingu / patologickému hráčství
 • klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě- nabízíme ambulantní následnou péči
 • pro rodiče a blízké příbuzné osob, které užívají návykové látky
 • pro rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek

Cíle

 • motivace klienta k abstinenci
 • získání náhledu, párování potřeb, zprostředkování léčby
 • řešení aktuálních problémů, změny chování, stabilizace
 • pomoc orientovat se v problému, získání náhledu, informací
 • podpora pozitivních změn, vedení k samostatnosti, rozhodování...

Nabízené služby

 • ambulantní léčba formou idividuální terapie
 • poradenství pro rodiče
 • poradenská a terapeutická práce s celými rodinami
 • doléčování
 • sociální práce
 • řešení zdravotních problémů
 • řešení problematiky volného času
 • právní a dluhové poradenství
 • prevence relapsu
 • řešení partnerských vztahů
 • pomoc při vyhledávání zaměstnání

Místnost pro individuální terapie a práce s rodinami.


 • Všechny nabízené služby poskytujeme bezplatně.
 • Možnost zachování anonymity.
 • Ochrana osobních údajů.