Prodejní a výstavní galerie

Cílová populace

  • široká veřejnost, odborná veřejnost
  • děti, mládež, pedagogové

Cíle

  • prostor pro smysluplné uplatnění výrobků klientů, které vytvářejí v rámci pracovních dílen
  • prezentace neziskové organizace vůči široké veřejnosti
  • přiblížení problematiky drog pro širokou veřejnost
  • možnost anonymního vstupu do zařízení pro abstinující a rodiče (vstupují jako zákazníci)
  • pravidelné pořádání výstav

Stálá prodejní expozice výrobků z chráněných pracovních dílen

Uplatnění zde mají výrobky z pracovních dílen centra Auritus, dále dáváme prostor i dalším neziskovým zařízením, které u nás prodávají výrobky ze svých chráněných dílen. Navázali jsme spolupráci s organizacemi - Klíček Záluží, Rolnička Soběslav, Fokus Tábor, Sananim Praha , Arleto, Okna apod.


Jednorázové tématické výstavy

Každý rok probíhá vánoční a velikonoční výstava, kde je možné prohlédnout si nebo i zakoupit výrobky s danou tématikou.

V červnu každoročně připravujeme výstavu zaměřenou na téma blízké drogové problematice v rámci primární prevence. Oslovujeme školy a nabízíme návštěvu výstavy zároveň s besedou a prohlídkou celého zařízení.

V září máme již mnohaletou tradici v pořádání výstav fotografií Jindřicha Štreita. Vybíráme k výstavě vždy téma nějak spojené s naší činnosti a pravidelně pořádáme i vernisáž za osobní účasti autora. Je to příležitost pozvat do zařízení zástupce města, prezentovat činnost našeho zařízení směrem k veřejnosti, úředníkům, politikům, spolupracujícím organizacím.

Fotogalerie z vernisáže - Jindřich Štreit

období 2005 - 2015