Radka Šimonová

Psychoterapeut - sebezkušenostní výcvik SI, ukončení 1999

2009 / Adiktolog - uznání MZ ČR k odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
2012 / Sociální pracovník - uznání KÚ ČB k výkonu fce sociálního pracovníka

Praxe - 21let, v oboru 15 let
1995 - 1997 / Život bez závislostí, Praha, lektor a primární prevence drogových závislostí
1999 - dosud / Farní charita Tábor, Auritus, centrum pro lidi ohrožené drogou, psycholožka, terapeutka
2013 - dosud / PorCeTa - poradenské centrum Tábor, psycholožka, pracovnice SPOD, vedoucí sekce PPRCH

Kurzy, výcviky, semináře:

1995 - 1999 / Psychoterapeutický výcvik, Skálův institut, sebezkušenostní + teoretická část, 542 hod.
1999 / Kurz krizové intervence, Remedium Praha, 51 hod.
2006 - 2011 / Lektorské dovednosti školitele probačního programu Právo pro každý den, 218 hod.
2007 - 2012 / Kurzy v rámci vzdělávání v oblasti sociální práce a poradenských dovedností, 140 hod.
2010 / Základy krizové intervence, D-Liberec, 51 hod.
2011 / Národní standardy kvality sociálních služeb, Fokus Praha, 50 hod.
2013 - 2015 / Kurzy a semináře v rámci SPOD, 60 hod.
2001 - 2015 / Účasti na odborných konferencích - problematika závislostí, 150 hod.

Stáže:

PL Bohnice - týden, Alternativa Praha, TK Heřmaň + Karlov