Program pro rodiče,
kteří problémově užívají návykové látky

Program nabízí služby směřující k podpoře řešení drogového problému klientů - matek/otců, kteří mají v péči dítě, případně o získání dítěte zpět do péče usilují


Kdo se na nás může obrátit:

 • Rodiče - uživatelé návykových látek
 • Těhotné ženy uživatelky
 • Rodinní příslušníci a blízké osoby rodiče - uživatele
 • Odborníci ze spolupracujících organizací, především pracovníci OSPOD

Kdy se na nás můžete obrátit:

 • Pondělí - pátek 8:00 - 17:00

Na koho se můžete obrátit:

 • Mgr. Hana Vojtěchová - adiktolog
 • Mgr. Blanka Kačírková - adiktolog
 • Mgr. Svatava Štrohmajerová - adiktolog

Služby pro rodiče uživatele:

 • Poradenství a pomoc při řešení drogové problematiky, diagnostika a zmapování potřeb klientky, návrh postupu při řešení vzhledem k charakteru a rozsahu klientčiných problémů (zde i dále v textu uvádíme ženský rod, ale služby může samozřejmě využívat i rodič - otec)
 • Pomoc při řešení sociálně právní problematiky - ve spolupráci s orgánem OSPOD a PMS - podpora a pomoc při hledání bydlení, práce či evidence na ÚP (v případě, že rodič nemá dítě prozatím ve své péči), vyřizování soc. dávek, řešení dluhů, výkon OPP, doklady, apod.
 • Ambulantní léčba (3 měsíce) - připadá v úvahu tehdy, když u klientky není diagnostikovaná pokročilá závislost a klientka funguje v přijatelných sociálních a ekonomických podmínkách
 • Následná péče a sociální rehabilitace - podpora plnohodnotného sociálního začlenění klientky do podmínek běžného života, vhodné pro klientky po ukončené ambulantní nebo rezidenční léčbě
 • Zprostředkování rezidenční léčby matek/otců společně s dítětem (TK Karlov, PL Červený Dvůr) - vhodné pro klientky s pokročilým až středním stupněm závislosti, pro klientky, které potřebují posílit svou roli matky a naučit se fungovat s dítětem v běžném každodenním životě
 • Zprostředkování ústavní léčby v psychiatrické nemocnici - vhodné pro klientky, které o dítě aktuálně nepečují a u klientky je diagnostikovaný pokročilý až střední stupeň závislosti
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi - např. dětský psycholog, speciální pedagog, logoped apod.
 • Testování na přítomnost návykových látek v moči - provádíme orientační testy, které si hradí klientka, často ve spolupráci s OSPOD nebo s odborem hmotné nouze příslušného ÚP - testy mohou být prováděny na žádost klientky, která chce dokázat svou abstinenci, případně na žádost OSPODu - výsledek testování bývá součástí zprávy o průběhu kontaktu s naším zařízením pro potřeby soudu

Služby pro blízké osoby rodiče uživatele:

 • Poradenství pro osoby blízké - manžel, partner, otec dítěte, rodiče a další příbuzné osoby...

Služby pro odborníky ze spolupracujících profesí:

 • Vzdělávání v oblasti zneužívání návykových látek - přehled návykových látek, účinky, rizika užívání návykových látek v těhotenství, možnosti intervencí v různých stádiích užívání NL
 • Poradenství při práci s rodiči užívajícími návykové látky