Svatava Štrohmajerová


2007 - 2009 / magisterské studium - Etika sociální práce, Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
2009 / Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog
Odborná způsobilost vykonávat povolání sociální pracovník

Praxe 16 let
2000 - trvá / Farní charita Tábor, Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou

Kurzy, výcviky, semináře:

2001 / Krizová intervence, základní kurz Riaps Praha (51 hodin)
2000 - 2004 / Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v oboru závislostí Skálův institut - integrativní psychoterapie typu SUR
2005 - 2006 / Kurz rodinného poradenství, Prev-centrum Praha (117 hodin)
2006 - 2011 / Kurzy: Právo pro každý den - Probační programy (203 hodin)
2007 - 2011 / Kurzy v rámci vzdělávání v oblasti sociální práce a poradenských dovednosti - Koalice poskytovatelů sociálních služeb
2008 - 2010 / ORT - kazuistické semináře o rodinné terapii - PhDr. Paloušová
2010, 2012, 2013 - Dluhové poradenství (Remedium, Theia)
2014 / První pomoc prožitkem
2001 - 2015 / účast na odborných konferencích, seminářích a kurzech

Stáže:

2000 / KC Sananim Praha
2003 / Fokus Tábor
2004 / Apolinář - oddělení pro léčbu závislostí VFN
2004 / DD Radenín
2010 / Prev-Centrum Praha
2014 / TK Němčice - Heřmaň, TK Karlov