Terénní program

Pro koho je program určen

 • uživatelé drog, kteří si aplikují drogy převážně nitrožilním způsobem
 • uživatelé drog, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením
 • věk od 15-ti let.

Cíle programu

 • odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
 • navázání kontaktu a důvěry s klienty
 • používání méně rizikových způsobů aplikace drog popř. aplikace méně rizikovými způsoby
 • informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací)
 • změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
 • minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
 • znalost informací o poskytování první pomoci (včetně kardiopulmonální resuscitace)
 • informovanost o systému fungování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
 • navázaní klienta ke kontaktu s odborným zařízením
 • ochrana veřejnosti - sběr odhozených injekčních stříkaček
 • monitoring drogové scény
 • komunikace a spolupráce s ostatními zařízeními (lékárny, drogerie - šíření informací, minimalizace rizik)

Nabízené služby

 • výměnný program
 • sociální poradenství
 • poradenství o rizicích a bezpečnějším braní
 • informační materiály
 • sběr odhozeného injekčního materiálu (nálezci mohou telefonovat)

Čas poskytovaných služeb

Pátek: 11-13 hod, 17-19 hod.

Sběr pohozených stříkaček : info předávejte na telefon: 381 255 999 nebo 775 255 389

Výměnný program je možno předem domluvit telefonicky (kdy a kde)