Milí klienti služeb centra Auritus, oprava koupelny se daří, ale plánovaný termín 15.1.2021, kdy mělo dojít k předání díla, je nutno díky nepředvídaným technickým problémům posunout.

Všem se tímto omlouváme!

Otevírací doba pro nejbližší dny

pátek 15.1. 2021 - otevřeno od 10:00 do 17:00 - výměnný program, potravinová pomoc, krizová intervence, terénní program

pondělí 18.1.2021 - otevřeno od 08:00 do 17:00 - výměnný program, potravinová pomoc, krizová intervence, EXTP, terénní program

úterý 19.1. 2021 - otevřeno od 08:00 do 17:00 - výměnný program, potravinová pomoc, krizová intervence, terénní program

středa 20.1. 2021 - otevřeno dle standartní otevírací doby - rozsah služeb kontaktní místnosti se bude řídit PSEM.

Naši teréňáci mají hvězdné manýry

V Táboře, Sezimově Ústí I, II, Plané nad Lužnicí a Soběslavi provozujeme od ledna 2019 Terénní služby.

Nově také na FB


Oficiální název organizace

Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb

Statutární zástupce: Miroslav Petrášek

IČO: 46707107

Forma právnické osoby: evidovaná právnická osoba (registrace na Ministerstvu kultury ČR - číslo evidence: 8/1-05-711/1998), zřizovatelem je Biskupství českobudějovické

SLUŽBA

Registrovaná sociální služba dle § 59 zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Certifikovaná služba dle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách

Adresa, kde je služba poskytována:

Tábor, Klokotská 114, 390 01

Náši partneři:

Náš věrný příznivec Jindřich Štreit


Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.  • Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života, jenž u nás pravidelně vystavuje své fotografie - převážně se sociální tématikou.

BIOGRAFIE