Omezení provozu našich služeb - stav ke dni 16.3.2020


Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a karanténě v rámci České republiky, omezujeme do odvolání naše služby pouze na výměnný program a řešení krizových stavů. (výhradně individuální formou!)

Výměnný program probíhá v centru Auritus / Po - Pá od 8:00 do 17:00 / tel.: 381 255 999

V případě, že nemáte možnost výměny v zařízení,

kontaktujte náš Terénní program na tel.: 775 255 389 / Po - Pá od 8:00 do 17:00

Současný pohyb našich teréňáků:

PO 11:00 - 14:00 nádraží, , nábřeží Jordánu, Pražský sídliště
ST 11:00 -15:30 Sídliště nad Lužnicí, Kopeček, nádraží, nábřeží Jordánu
ČT 12:00 - 16:30 nádraží, nábřeží Jordánu, Soběslav (14:00 - 16:00)
PA 11:00 - 14:00 nádraží, nábřeží Jordánu, Pražský sídliště


Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

I nám touto formou pomůžete / I my společně s vámi můžeme pomáhat 

Pokud máte zájem s námi na sbírce spolupracovat - kontaktujte nás AURITUS


"Dobrovolníci nejsou placeni - ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení."V Táboře, Sezimově Ústí I, II, Plané nad Lužnicí, Soběslavi provozujeme od 

ledna 2019 Terénní služby.

Oficiální název organizace

Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb

Statutární zástupce: Mgr. Ivana Hašplová

IČO: 46707107

Forma právnické osoby: evidovaná právnická osoba (registrace na Ministerstvu kultury ČR - číslo evidence: 8/1-05-711/1998), zřizovatelem je Biskupství českobudějovické

SLUŽBA

Registrovaná sociální služba dle § 59 zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Certifikovaná služba dle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách

Adresa, kde je služba poskytována:

Tábor, Klokotská 114, 390 01

Náši partneři:

Náš věrný příznivec Jindřich Štreit


Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.  • Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života, jenž u nás pravidelně vystavuje své fotografie - převážně se sociální tématikou.

BIOGRAFIE