Blanka Kačírková - odborná vedoucí centra AURITUS


2009 / adiktolog - uznání MZ ČR k odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
2016 - MZ ČR - získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog

Praxe - 21let, v oboru 19 let
1992 - 1994 / MěKS Tábor
1994 / Úřad práce Tábor - poradce pro sociálně nepřizpůsobivé občany
1994 - 1996 / Institut pedagogiky volného času Praha - pedagog
od r. 1997 / Farní charita Tábor, Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou
2009 - 2010 / Drogová poradna Sananim Praha

Kurzy, výcviky, semináře:

1998 / Kurz základní krizové intervence, Riaps Praha, 51 hodin

2003 - 2004 / Vzdělávací program sekce Skálova institutu v primární prevenci, 84 hodin

2004 - 2009 / Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, 527 hodin

2007 - 2011 / kursy v rámci vzdělávání v oblasti sociální práce a poradenských dovedností - Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb

2013 / Kurz Rodinné poradenství - Prev-centrum Praha (112 hodin)

2011 / Kurs Poradenské dovednosti jako základní nástroj pro spolupráci s klientem

2014 / VIII. Adiktologická konference Jihočeského kraj

2014 / Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie - Konference konaná při příležitosti udělování Ceny adiktologie a Ceny Kiron

1997 - 2015 / Účasti na odborných konferencích, seminářích, školeních

2016 Certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti - Diagnostika v klinické adiktologii

2016 Certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené zdravotnické činnosti - Duální poruchy a psychiatrické komplikace v klinické adiktologii