Gambling poradna

Gambling poradna nabízí své služby osobám ohroženým rizikovým hraním a sázením, nebo osobám s již rozvinutým problémem patologického hráčství.

Doporučujeme, aby součástí poradensví/ambulantní léčby byly osoby blízké (partneři/partnerky, rodiče apod.), kteří jsou tímto problémem zasaženi.

Dále je poradna určena pro abstinující (nehrající / nesázející), kteří prošli ambulantním nebo ústavním léčením.

Dolní věková hranice našich klientů je 15 let, horní hranice není určena.

Komu je náš program určen

 • Muži a ženy od 15 let ohrožení rizikovým hraním a aktivní hráči (sázky, on-line hry, loterie, výherní hrací přístroje, ...)
 • Osoby s kombinovanou závislostí, alkohol nebo jiné návykovykové látky
 • Bývalí hráči
 • Osoby blízké - rodiče, partneři, děti patologických hráčů

Nabízené služby:

 • ambulantní léčba a následná péče (doléčování)
 • individuální poradenství
 • diagnostika v souvislosti s hráčstvím
 • dluhové a všeobecné právní poradenství
 • zprostředkování služeb jiných odborných zařízení
 • krizová intervence
 • poradenské a terapeutické služby rodičům a ostatním blízkým osobám

Kontaktní osoba

Josef Kačírek

poradce

Tým

 • Stálý tým s širokým spektrem zaměření - zde

Příjem klientů

Příjem nových klientů je možný bez doporučení po předchozím telefonickém objednání.

otevřeno: pondělí až pátek 9:00 - 17:00

Tel.: 381 255 999

e-mail: auritus@auritus.cz

Doporučená literatura pro hráče a osoby blízké:

Gambler - a co s ním?

Publikace, kterou Magdaléna vydala v roce 2013 k tématu patologického hráčství. Kniha kombinuje autentické a aktuální výpovědi gamblera, z jeho skutečného příběhu vycházející prozaický příběh a odborná vyjádření a komentáře. Nabízí tak zevrubné nahlédnutí do problematiky patologického hráčství. Jejím smyslem je především ukázat cestu k léčbě lidem, kteří se s patologickým hráčstvím potýkají - gamblerům i jejich blízkým. Vydání publikace umožnil Mimořádný program Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v rámci dotačního řízení programu Prevence patologického hráčství.


Už jsem prohrál dost

Příručka pro ty,

 • kdo mají problém s hazardní hrou,
 •  kdo chtějí takovým lidem pomáhat,
 • kdo chtějí problémům s hazardní hrou předcházet.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.Jak překonat hazard

Prevence, krátká intervence a léčba
Kniha pojednává o problémech působených hazardem. Postupně se zabývá diagnostikou, krátkou intervencí, léčbou i prevencí hazardního hráčství. Samostatná kapitola je též věnována pomoci rodinám s tímto problémem, a to i tehdy, když se osoba s hazardním hráčstvím odmítá podrobit léčbě. V další části knihy najde čtenář některé terapeutické pomůcky, dotazníky, výzkumné zprávy a oficiální dokumenty. Kniha je doplněna obsáhlým přehledem použité literatury. Publikace je koncipována tak, aby co nejlépe posloužila zejména odborným pracovníkům v oblasti pomáhajících profesí. Dobře ji však využijí např. i příbuzní patologických hráčů, motivovaní patologičtí hráči, pracovníci orgánů činných v trestním řízení a vězeňské služby a studenti různých oborů.
MUDr. Karel Nešpor, CSc., vede od roku 1991 primariát mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice a rovněž přednáší na subkatedře návykových nemocí Institutu pro další vzdělávání zdravotníků. Už téměř 30 let se zabývá problematikou závislostí a organizuje preventivní programy. Je autorem řady odborných i populárních prací. V Portálu vyšly jeho knihy: Kouření, pití, drogy (1994), Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech (1996), Jak zůstat fit a předejít závislostem (1999, s H. Pernicovou a L. Csémym), Vaše děti a návykové látky (2001), Návykové chování a závislost (2000, 2003, 2007, 2011). Spoluautory knihy Jak překonat hazard jsou MUDr. Hana Karbanová, Andrea Scheansová, Ph.D., a PhDr. Ladislav Csémy.