Hana Vojtěchová

2009 / adiktolog - uznání MZ ČR k odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Praxe 31 let
1984 - 1993 / Diagnostický ústav pro mládež, Praha 4 , Hodkovičky
1995 - 1996 / Výchovný ústav pro mládež, Černovice u Tábora
1996 - 1998 / Pedagogicko psychologická poradna - metodik primární prevence zneužívání návykových látek
1997 - 2015 / Farní charita Tábor, Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou, sekundární a terciální prevence, vedoucí týmu od 5/98

Kurzy, výcviky, semináře:

1984 - 1988 / psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik, dr. Skála, Maťová
1996 - 1997 / primární prevence sociálně patologických jevů, IPPP Praha 9, 100 hodin
1996 / prevence a terapie drogových závislostí I,II DÚM Hodkovičky (50 hodin)
1997 - 1998 / semináře Sananim, letní škola Sananim, semináře AZ Help - celkem 120 hodin),
1998 / kurz krizové intervence - Riaps Praha (51 hodin)
2002 / IPVZ Praha - Školení členů akreditačních týmů (pro akreditace / certifikace odborné způsobilosti zařízení poskytující odbor.služby osobám závislým na návykových látkách), tč. certifikátor odborných služeb
2003 / kurz Drogové poradenství , Sananim + IPVZ Praha ( 160 hodin)
2004 - 2005 / kurz rodinného poradenství, Prev-centrum Praha (117 hodin)
2007 / O rodinné terapii - PhDr. Alena Paloušová
2001 - 2015 / účasti na odborných konferencích, seminářích, školení apod.

Stáže:

1997 - Linz- 1 den , 1997 - KC Sananim Praha - týden, 1999 - Kostnice, 3 dny , 1999 - DS Sananim Praha - týden, 2005 - Bolzano, týden , 2006 - Wels , týden, 2011 - Vídeň, týden 2012 - Frankfurt nad Mohanem - týden

.