Informace o drogách a jejich účincích

 • www.odrogach.cz
 • www.drogy-info.cz
 • www.prevcentrum.cz
 • www.drogy.net

Informace pro rodiče

 • www.odrogach.cz
 • www.prevcentrum.cz

Informace o hepatitidách

 • www.zloutenky.cz

Drogy a zákon

Můžete se také obrátit na právní poradnu Asociace neziskových organizací (A.N.O.) Praha:
tel.: 222 582 932, mobil 736 760 701
e-mail: ppano@asociace.org
web: www.asociace.org

Mapa pomoci

 • www.drogy-info.cz

Gambling / patologické hráčství

 • www.stopzavislosti.cz
 • www.gambling.podaneruce.cz

Kouření

 • www.dokurte.cz

Alkohol

 • www.alkoholik.cz

Spolupracující organizace

 • Celorepubliková spolupráce: A.N.O. - sekce HR
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 • Sananim Praha
 • Prev- centrum Praha
 • CPPPT Plzeň