Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.

Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně na Valašsku (Morava). V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků (Těchanov). Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963) a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967). Ženatý od roku 1971, manželka Agnes, dcera Monika.

Po absolvování univerzity začal vyučovat na Základní devítileté škole v Rýmařově, následujícího roku se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii v Sovinci, od roku 1997 v Bruntále. Od roku 1981 úzce spolupracuje s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě a v dalších kulturních centrech České republiky i v zahraničí.

První impulz k fotografování dostal od otce.Jindřich Štreit se účastnil fakultních výstav a studium zakončil první samostatnou výstavou (1967). Od roku 1972 se koncepčně věnoval zobrazování vesnického života. Soustředil se na portrét a na romskou tematiku. V letech 1974-1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie v Brně, jeho závěrečnou prací byl soubor z divadelního zákulisí.

V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky.

Po propuštění z vězení nesměl Jindřich Štreit učit. Nejprve pracoval jeden rok v knihovně Okresního pedagogického střediska v Bruntále. Po uzavření soudního jednání musel odejít. Našel si zaměstnání jako dispečer Státního statku v Ryžoviště. Ještě intenzivněji se věnoval kulturní činnosti a fotografování. Po státním převratu v listopadu 1989 byl rehabilitován a v letech 1991-1994 byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále. Od roku 1994 je samostatný fotograf.

V letech 1991 - 2003 externě vyučoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Současně v letech 1991 a 1992 externě vyučoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 1991 až do současnosti vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

V roce 2000 se habilitoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a stal se docentem pro obor fotografie. V roce 2009 získal profesůru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2014 Umělecká rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Bratislavě Jindřichu Štreitovi udělila titul doctor honoris causa.

Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje - Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Lidé bez domova). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc). V současné době dokončuje soubor Prozřetelnost Boží o životě šenovské farnosti a nyní pracuje na souboru Kde domov můj?

Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých výtvarníků, Foto Forum Praha a Umělecké besedy v Praze.

Jindřich Štreit připravil více než tisíc sto autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil. Vydal 30 knih a mnoho katalogů. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách/

MOMA New York, Národní galerie Washington, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie v Brně a v mnoha dalších/ Bylo o něm natočeno několik filmů/ Jan Špáta Mezi světlem a tmou/.

ŠKOLY

1960-1963 Gymnázium v Rýmařově

1963-1967 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obory 1.-5 ročník a výtvarná výchova pro 6.-9. ročník, (prof. Jana Jemelková, Zdeněk Přikryl, Ladislav Rusek, Ladislav Jalůvka, Emil Přikryl, Miloš Dočkal)

2000 obhájení habilitačního řízení (docentura) na katedře fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

2009 absolutorium profesorského řízení - 18. 9. 2009 prezidentem republiky jmenován profesorem

2014 Umělecká rada Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Bratislavě Jindřichu Štreitovi udělila titul doctor honoris causa.

ZAMĚSTNÁNÍ

1967-1976 ředitel Základní devítileté školy 1.-5 ročník v Sovinci

1976-1982 ředitel Základní devítileté školy 1.-5 ročník v Jiříkově

1982-1983 knihovník Okresního pedagogického střediska v Bruntále

1983-1990 dispečer Státního statku Ryžoviště

1991-1994 vedoucí kulturně-výchovný pracovník při Muzeu v Bruntále a Okresním úřadu v Bruntále

1990-2003 externí pedagog na katedře fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

1991-1994 externí pedagog na Katedre vizuálných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

od 1991 pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

FOTOGRAFICKÉ CYKLY A PROJEKTY

1972-1974 Člověk. Severní Morava.

1974-1975 Romové bez romantiky. Severní Morava.

od 1974 Děti. Evropa, USA, Japonsko.

1975-1978 Divadelní zákulisí (Divadlo života). Česká republika.

1977 Fotografie z cest. Braunschweig, Německo.

1978-1990 Vesnice (Vesnice je svět). Bruntálsko.

1988 Ašsko. [Projekt Galerie 4, Cheb.] Západní Čechy.

1991 Croix Rouge / Červený kříž, Remeš, Francie.

1992 14 pohledů na okres Saint-Quentin. Francie.

1992 Ženská věznice. Pardubice.

1992-1993 Der Hof / Farma. Eggenburg, Rakousko.

1993 Benediktini. Benediktinský klášter v Praze-Břevnově, Praha.

1993 Oberon v Joinville. [Cyklus fotografií o přípravě loutkového představení.] Joinville, Francie.

1993 Rodinné domky Rýmařov. [Cyklus fotografií z továrny na výrobu montovaných domků v Rýmařově]. Rýmařov.

1993 Anglická vesnice. Crook, Anglie, GB.

1993-1995 Lidé olomouckého okresu 90. let XX. století očima Jindřicha Štreita. Olomoucko

1993-1994 Člověk člověku člověkem. [Cyklus fotografií handicapovaných lidí], Olomouc

1994 Nábřeží Rohan. Lorient, Francie

1994-1995 Mikulovsko. Jižní Morava

1994 Lubsko. [Projekt Galerie 4, Cheb], Západní Čechy.

1994 Lidé Wertingenu. Wertingen, Německo.

1994-1999 Lidé z kraje písku. Maďarsko.

1995 Lidé z Akagi. Japonsko.

1995 Lidé z kraje Wear Valley (Anglická vesnice). Crook, Anglie.

1995-1996 Fotografie z Moravského Berouna. Moravský Beroun.

1996 Fotografie z festivalu. [Cyklus z filmového festivalu], Augsburg, Německo.

1996-1998 Jinýma očima. Lidé okresu Wetterau. Wetteraukreis, Německo.

1996-1999 Cesta ke svobodě. Česká republika.

1997 Čtvrtá A. [Cyklus o maturitní třídě na Slovanském gymnáziu v Olomouci], Olomouc.

1997 Na konci světa. Sibiř - Burjatsko. [Projekt nadace Studie člověka, Brno], Burjatsko, Ruská federativní republika.

1998 Lidé z ledkových dolů. Alsasko, Francie.

od 1998 Slovenská dědina. Slovenská republika.

1998-2000 Mezi námi. [Projekt Ministerstva zdravotnictví České republiky], Česká republika.

1999 Lidé z Podlesí. Dobrš.

2000 Lidé Třineckých železáren. Třinec.

2002 Daleko od domova. [Projekt nadace Studie člověka, Brno], Novorosijsk, Ruská federativní republika.

2002-2003 Spolu. [Projekt ve spolupráci s občanským sdružením Spolu Olomouc], Olomouc

2002-2003 Za oponou. [Projekt Státní opery Praha], Praha.

2002-2003 Cesty života. Česká republika.

2003 Tváře za zdí. Čína.

2003 Tak blízko, tak daleko. [Projekt Sdružení Česká katolická charita Praha], Čečna a Ingušsko, Ruská federativní republika.

2003-2004 Vizovické děti očima Jindřicha Štreita. Vizovice.

2003 a 2005 Lidé mého kraje. [Projekt Muzea v Bruntále.] Bruntálsko.

2005 Horníci z Petrosanu. Rumunsko.

od 2005 Jezuité. Roma a Česká republika.

ČLENSTVÍ V UMĚLECKÝCH SKUPINÁCH A SPOLCÍCH

Skupina Unus (asi od 1974)

Svaz českých fotografů (1974-1982, 1990)

registrován při Českém fondu výtvarných umění 1982-1990

Občanské sdružení PHP - Pražský dům fotografie - Prague House of Photography (od 1990)

Sdružení Q, Brno (od 1991)

Spolek olomouckých výtvarníků, Olomouc (od 1991)

Umělecká beseda - výtvarný odbor, Praha (od 1991)

Unie výtvarných umělců České republiky - Asociace fotografů (1991)

ZASTUPUJÍCÍ GALERIE

Pražský dům fotografie, Praha

Leicka Gallery Prague, Praha

Galerie Jiří Švestka, Praha

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

Gallery Eric Franck, London

ZASTOUPENÍ VE VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Národní galerie v Praze - Sbírka moderního a současného umění, Praha

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha

Nadace pro současné umění, Praha

Státní ústřední archiv v Praze - Sbírka Svazu českých fotografů v Praze, Praha

Památník národního písemnictví v Praze (plakáty), Praha

Sbírka Karlovy univerzity v Praze, Praha

Vysoká škola veřejné správy a mezilidských vztahů, Praha

Sbírka pražského domu fotografie, Praha

Sbírka benediktinského kláštera v Břevnově

Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha

Galerie Zdeněk Sklenář, Praha

Národní muzeum fotografie o.p.s. v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec

Muzeum umění Benešov, Benešov

Chebské muzeum v Chebu, Cheb

Sbírka Galerie 4, Cheb

Muzeum a Pojizerská galerie v Semilech, Semily

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod

Moravská galerie v Brně, Brno

Moravské zemské muzeum v Brně, Brno

Muzeum romské kultury, Brno

Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Svitavy

Muzeum Mohelnice, Mohelnice

Nadace Respekt a tolerance, Mohelnice

Galerie umělecké fotografie, Moravská Třebová

Muzeum umění Olomouc, Olomouc

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc

Státní okresní archiv Olomouc

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

Slezské zemské muzeum v Opavě, Opava

Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek

Městské muzeum v Rýmařově, Rýmařov

Muzeum v Bruntále, Bruntál

Gymnázium v Krnově, Krnov

Městské a obecní úřady:

Šternberk, Uničov, Litovel, Paseka, Újezd, Pňovice, Medlov, Mladeč, Horní Loděnice, Dolany

ZASTOUPENÍ V ZAHRANIČNÍCH VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH

Slovenská národná galéria v Bratislave, Bratislava, SK

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava, SK

Považská galéria umenia v Žiline, Žilina, SK

Fotogaléria Nova, Košice, SK

Muzeum Sztuki, Łódz, PL

Galeria pf - zamek, Poznań, PL

Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecszemét, H

Foto Galerije, Novi Sad, YU

Niederösterreichisches Landesmuseum, Wien, A

Tiroler Ladesmuseum Ferndinandeum - Sammlung Fotokunst, Innsbruck, A

Galerie der Stadt Esslingen am Neckar, D

Museum Ludwig, Köln am Rhein, D

Städtische Galerie Wertingen,, Wertingen, D

Galerie Kreisauschuss des Wetteraukreises, Friedberg / H., D

Side Gallery, Newcastle upon Tyne, GB

Victoria and Albert Museum, London, GB

Musée de l@Elysée, Lausanne, CH

Bibliothéque Nationale, Paris, F

Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône, F

District Saint-Quentin, F

L@imagerie, Lannion, F

Galerie Lelieu, Lorient, F

Ville, Lorient, F

Le ChČČteau d@Eau Toulouse, Francie, F

MJS Wittelsheim, Francie, F

Musée du Chateau Montbéliard, F

Musée d@art et d@historie Belfort, F

Ecomusée d@Alsace Ungersheim, F

Gemeentehius Veenendaal, NL

Union of Lithuanian Art Photography, Vilnius, LT

The National Gallery of Art, Washington, USA

International Center of Photography, New York, USA

The Museum of Modern Art, New York, USA

The Museum of Fine Arts, Houston, USA

Gernsheim Collection, The University of Texas, Austin, USA

Harvard University Museum of Art, Cambridge, USA

Stanford University Museum of Art, Stanford, USA

The Anne and Jacques Baruch Collection Ltd., Chicago, USA

The Art Institute of Chicago, Chicago, USA

Portland Art Museum, Portland, USA

Fine Nindeenth and Twentieth Century Photography Seatttle, Seatttle, USA

Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Tokyo, Japan