Kateřina Rysková Bc.


DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:

  • 2008 - 2016 Gymnázium Strakonice
  • 2016 - 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Sociální práce ve veřejné správě

PRACOVNÍ ZKUŠENOST:

  • červenec 2019 - září 2020 Jihočeský streetwork Prevent, pozice terénní sociální pracovník

ABSOLVOVANÉ KURZY:

  • 2019 - Základy krizové intervence
  • 2019 - Uživatel drog v síti sociálních služeb - úvod do problematiky a práce s uživatelem návykových látek