Kontaktujte nás


Adresa:
Klokotská 114, Tábor, 390 01

Telefon:
+420 381 255 999

E-mail:
auritus@auritus.cz

Sledujte nás:
Facebook

Oficiální název organizace

Farní charita Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb

Statutární zástupce: Miroslav Petrášek

IČO: 46707107

Forma právnické osoby: evidovaná právnická osoba (registrace na Ministerstvu kultury ČR - číslo evidence: 8/1-05-711/1998), zřizovatelem je Biskupství českobudějovické

SLUŽBA

Registrovaná sociální služba dle § 59 zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

Certifikovaná služba dle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách

Adresa, kde je služba poskytována: Tábor, Klokotská 114, 390 01

Jak se k nám dostanete