Martin Mareda

2009 / adiktolog - uznání MZ ČR k odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Praxe 13 let

2002 - 2015 / Farní charita Tábor, Auritus - centrum pro lidi ohrožené drogou, primární, sekundární a terciální prevence zneužívání návykových látek (od 2000 civilní služba Auritus)

Kurzy, výcviky, semináře:

2002 / Kurs krizové intervence - Remedium Praha
2002 - 2009 / sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (INCIP)
2003 / Akreditovaný vzdělávací program sekce Skálova institutu v primární prevenci v délce 80hod
2004 / Letní škola - motivace, Sananim
2005 - 2007 / kurz Drogové poradenství, Letní škola HR, Sananim
2008 - 2009 / kurz Poradenství pro rodiče, Prev - centrum Praha
2011 / konference Sexualita a drogy, Sananim
2012 / Konference - Zaměstnávání klientů, Sananim
2013 / Jihočeská adiktologická konference
2014 / Konference Škola a drogy, Sananim

Stáže:

březen 2002 / týdenní stáž v KC Sananim
březen 2002 / týdenní stáž v terénním programu Sananim
červen 2014 / denní stáž Heřmaň, Karlov