Struktura jednotlivých služeb

Kontaktní centrum

 • Služby kontaktní místnosti
 • Výměnný program, distribuce HR materiálu
 • Pracovní program
 • Program EXTP

Terénní program


Poradenské centrum

Adiktologické poradenství

 • Ambulantní léčba
 • Program následné péče
 • Předléčebné poradenství (motivační trénink)
 • Krizová intervence
 • Poradenství pro rodiče
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Dílna pro abstinující klienty

Probační program


Doplňkové služby

 • Primární prevence
 • Kontakt s uvězněnými
 • Výkon trestu OPP
 • Galerie